SUN MEŞKİ AŞK

Gelin meyl edelim dergâh-ı âlem-i gönüldür bu

Sun şarâbı sâki, yâr içmez ise zehr olayım

Akıl noksan imiş, bunca envârın seyrindeyken yıldızlar
Sun devrânı felek, bilmez isem dehr olayım

Semâ edince pervaneler, mum da erir içten içe
Onu yakan aşkın odu, görmez isem kahr olayım

Bin zerre bir şemsi zuhur edermiş âlem-i kudrette
Ben yanayım zerrelerde âlem-i aşkın
mihr olayım

Zikr eyledi bir dil dem olunca âşık-ı sûzân
Sun meşki aşk, perde kalkar ise cehr olayım

Zübeyde Demir

 

Katılın!

Hoşgeldiniz
Yazılarınızı, Şiirlerinizi, Videolarınızı, Resimlerinizi Paylaşın

Yorumlar

Henüz yorum yok
×