FİRÛZE

Yüreğime ilmek ilmek işlemiştim beni seni,

Nakış gibi desen desen sinmişti gözlerin.

Yüz görümlüğü olsun sana adadığım hasretim

Hicrân kağnısı geçti şu kısacık ömrümden.

Hüzünlerini sakla Firuze, görmesin yaban eller

Zuhur edince göklerde, sanki gözlerinin mavisi

Bir uçurumda gibi sevdam, gel kurtar duvağından

Benim yükümlüğüm altındadır göklerinin peykesi.

Sen zemheri vurgunu bir nazlı çiçek!

Ormanların kuytusunda bir bahar filizi…

Dilensin arza bir rahmet, seninle ruhum

Uğradı mı yoluna, gecenin ay ışığı gölgesi.

Zaman her şeyi alır, götürür Firuze,

Gözlerinde solgun, yaralı nağmeler bırakır.

Endâmına bir lahza, hazin yağmurlar düşer…

Vakti gelince güzelliğinin de bedelini ödersin!!..

 

Zübeyde Demir

×