‘Işk

Demem o ki, 

Bunların ikisi de kaybeder ;

Biri aklını biri gönlünü.

Gönül, âşığı aratır diyar diyar 

Etme eyleme gönül.

Deli de mesken tutar sevgiliyi

Akıl revan olur gider.

 

‘Zahmına razıdır akla ziyân meczûb

Gözlerdir kan akar dile revân meczûb

Derdine derd eker subh u şâm meczûb

Yâr ola bu gelen mezcûba ayân ola’.

 

Vicdanıma sordum, 

Vasfet,

Sana zehir eden

Bu mahlukat-ı fâni

Dedi, bel bağlama zehir bilirsin 

Amma odur

İlah-i şarab-ı baki.

 

‘Gönül kadehinden bir damla şarâb

Mey olur dudağında, dile revan şarâb

Aklımı ziyan eder subh u şam şarâb

Yâr ola bu gelen aşığa ayân ola.

 

Zübeyde Demir

×