Aşikârım Duy Sesimi

Nice dertler köşesinde bir gam yükü sarmış başımı,

Hangi yana çevirsem ağlar durur figânım.

Ben bir ney misâli içten içe yanarım, tutuşur miadım,

Elim tambur çalar, göğsümde derûni bir âh tutuşur.

 

Çöllerde bir bedevi seni aramış, duymuş nâmını,

Hangi çıkmazın eşiğinde heyûlâ, hayret! yakmış nârını,

Sen âhu gözlü bir ceylan gibi sekerken bağrımda, verdin kararını,

Söyle bu derdin dermânını, hicvetmesinler beni.

 

Elalem diyârını nicedir seyreder bu âlemden gözler,

Semazenin serverinden el alıp seçtim yolumu.

Taşırım üzerimde bazen kindar vuzuhumu,

Sen taşla bari şeytan, yoluma çıkan arsız huzurumu.

 

Gam yükünü çekmedeyim etrafımda çakal sürüsü,

Veremem azığımı mihnet benim, minnet benim

Saklar şimdi defineyi sevda ayrımında haramiler,

Sürü sürü saldırır vicdanım, kahır yüklü kağnıma.

 

Aşikârım duy sesimi, yak sinemi ateşlere

Nefesin dolarsa sözlerime, benden gayrı bir ben çağırır.

Nice dumanlar altında bir ışık sarar ruhumu

Sana kavuşur dilberim! meylederim leyâline.

 

 

×